Kodu > Uudised > Sisu
Norra ei ole enam parim elektriautode turg Euroopas. Järgmine eesmärk on stabiliseerida maailmamajandus Saksamaal
Nov 24, 2018

12. aprillil 2018 avaldas Shanghai rahvusvaheline laevade uurimiskeskus sadamaarengu üldaruande (2017).

Pärast kümneaastast mõõdukat kohandamist leidis aruandes, et maailmamajandus on põhiliselt taastumisest jõukuse tasemele, maailma majanduse olulisemad näitajad järk-järgult paranenud ja stabiliseerunud, majanduskasv 3,6% ja globaalne majandusmudel stabiilne, maailmakaubandus on pidevalt aktiivne, on globaalse navigatsioonitööstuse eeldatav kasvuperiood enne uue ajastu jõudmist.

2017. aastal ületas suuremate ülemaailmsete sadamate kaubavedude kasvumäär 5%.

12. aprillil 2018 avaldas Shanghai rahvusvaheline laevade uurimiskeskus sadamaarengu üldaruande (2017).

Pärast kümneaastast mõõdukat kohandamist leidis aruandes, et maailmamajandus on põhiliselt taastumisest jõukuse tasemele, maailma majanduse olulisemad näitajad järk-järgult paranenud ja stabiliseerunud, majanduskasv 3,6% ja globaalne majandusmudel stabiilne, maailmakaubandus on pidevalt aktiivne, on globaalse navigatsioonitööstuse eeldatav kasvuperiood enne uue ajastu jõudmist.

2017. aastal ületas suuremate ülemaailmsete sadamate kaubavedude kasvumäär 5%.

1. Ülemaailmsed sadamad on jõudnud majanduskasvu konsolideerimise staadiumisse. Aasia sadamad laienevad kiiremini

Euroopa sadamad on pidevalt kasvanud.

2017. aastal oli eurotsooni ja selle peamiste liikmesriikide majandustulemused stabiilne. Tööstustööstuse taastumise ning sisenõudluse ja välisnõudluse kasvu tõttu oli euroala impordi ja ekspordi rahvusvaheline kaubandus aktiivne.

Lasti jõudlus Euroopa põhisadamates kasvas aasta varem 2017. aastal 4,9%.

Ameerikasse kuuluvad sadamad kahjudest.

Aastal 2017 oli meie tööstus PMI ja tarbijate usalduse indeks kõrgel tasemel ning kinnisvaraturg jälle taas kasvas. Tänu meie lühiajalise majanduse pidevale paranemisele ja puistlastikaubanduse kasvule suurenesid Ameerika suurimate sadamate lastitugevus 7,1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Ent meie kaubanduse protektsionism ja tööstuslik protektsionism on suhteliselt tõsised. Kaubanduspoliitika kasvutempo ei pruugi lühiajaliste poliitikate kohaselt olla nii kiire kui majanduskasvu määr ning 2018. aastal on endiselt suur ebakindlus.

Aasia sadamad laienevad kiiremini.

Aasia jätkusuutliku majanduskasvuga 2017. aastal toimus Aasia suuremate sadamate tootlikkus.

Hiina kasvava majandusliku mõju Aasia, Jaapani, Lõuna-Korea ja Aasia riikide taustal on Hiinast ekspordi kõrge tase püsinud. Lisaks sellele paraneb Hiina tootmise kvaliteet iga päevaga ja Hiina ekspordimaht on taas tõusnud. Selle tulemusena on suurte Aasia sadamate lastitugevus suurenenud 7,2% võrra aasta-aastalt.

Hiina sadama tootmine on hea.

Ülemaailmse väliskaubanduse üldise taastumise kontekstis on Hiina reform ja avamine ning "Ühe vöö ja tee" algatus jätkuvalt kasvanud, on kasvanud sisenõudluse ja väliskaubanduse nõudlus ning kaubaveo, impordi ja ekspordi maht on kasvanud tagasi tõusnud.

Lisaks on Hiina tarbijate nõudlus jätkuvalt laienenud, sisetranspordi lasti läbilaskevõime kasv on tugev.

Aastal 2017 ületas Hiina suurusega määratud suurusega sadamate läbilaskevõime 12,64 miljardit tonni, kasvades aastaga 6,9%.

Nende hulgas oli väliskaubanduskaupade läbilaskevõime 4,04 miljardit tonni, kasvades aastaga 6,4%.

Siseturul veeti 8,64 miljardit tonni kaupu, kasvades aastaga 7,1 protsenti.

Lõuna-Korea sadama tootmise olukord on stabiilne.

2017. aastal käidud Lõuna-Korea sadamates 1,57 miljardit tonni kaupu, kasvades eelmise aastaga võrreldes 4,1% ja eelmisel aastal 0,9 protsendipunkti.

Autoeksport ja kivisöe import kasvasid oluliselt, vastavalt 14,4 ja 11,6 protsenti.

Aafrika sadamate kasv oli stabiilne.

Aafrika väliskaubandusvajadus kasvab 2017. aastal Aafrika majandusliku olukorra pideva täiustamise ning Hiina ja Aafrika riikide vahelise koostöö jätkamise süvendamise teel ühe vööri ja ühe teeliikluse suunas.

Kogu aasta jooksul suurenes Aafrika suuremate sadamate jõudlus veomahtude lõikes eelmise aastaga võrreldes 3,5%.

Aastal 2017 aeglustus orgaanilise debi ja pideva märja ja vihmaga ilmastiku mõju tõttu Austraalia suuremate sadamate sadamate läbilaskevõime kasv 2,3% ni.

Nende seas kahanes suurim söe sadama sadama sadama läbilaskevõime, mis langes rohkem kui 7,2 protsenti.

Konteinerite sadama kasvu tugevus Hiina säilitab suurt kasvu

Aastatel 2017, mida mõjutab ülemaailmne soojem majandus- ja kaubanduskeskkond, kasvab rahvusvaheline konteineriturg. Ülemaailmsete konteinerite sadamate läbilaskevõime kasvas eelmise aastaga võrreldes 6% võrra 740 miljoni TEU-ni, mis oli kuus aastat kõrgem.

Eeldatakse, et globaalse sadamate mahuti läbilaskevõime jätkub 2018. aastal jätkuvalt, mida suurendab aktiivne rahvusvaheline toormekaubanduse ja tarbijaturg. Eriti on kasvutempo parem kui piiriülese e-kaubanduse, rahvusvaheliste oversea veebipoodide ja muude ärimudelite korrigeerimisega seotud lasti läbilaskevõime ning transpordiliikide ümberkujundamine, näiteks "detsentraliseerimine ja konsolideerimine".

Kuid transpordi õigeaegsuse säilitamiseks otsivad marsruudid rohkem kaupu, sadama transiidi kastide osakaal väheneb ja tühjade kastide osakaal tõuseb.

Sadamate kasv Aasias on märkimisväärselt kasvanud.

Aastal 2017 aeglustab Hiina majandus tugev majanduskasv oluliselt Aasia impordi ja ekspordi kaubandust.

Konteinerite maht suuremates Aasia sadamates kasvas veelgi, kasvades eelmise aastaga võrreldes 5,8 protsenti 400 miljoni TEU-ni, millest 240 miljonit TEU käideldati määratud suurusega sadamates Hiinas, moodustades 60 protsenti kogumahust Aasias.

Hiina konteiner sadamates püsis kõrge kasvutempo.

Hiina majanduse väliskaubanduse kasvutempo jätkub 2017. aastal jätkuvalt positiivse majanduskasvu ja algatuse "Ühe riba ja tee" süvendatud edendamisega.

Konteinerite läbilaskevõime Hiina määratud sadamatega sadamates kasvas aastaga 9,1 protsenti.

Nende seas olid konteinerite sadamad nagu Shanghai, ninbo ja guangzhou zhoushan eriti hästi. Shanghai sadama mahutavus ületas 40 miljonit TEU, kasvades aastaga 8,2%.

Vahepeal kasvas ninas ja Guangzhou sadamas oleva zhoushani sadama konteineri jõudlus jõudsalt, ulatudes vastavalt 14,2% ja 8,2% ni.

Kagu-Aasia konteiner sadamates kasvas järjekindlalt.

Aasia-Aasia sadamate konteinerite läbilaskevõime kasv 2017. aastal oli põhiliselt tasane eelmise aasta tasemega, säilitades umbes 3%.

Laevandusliidese ümberkorraldamise ja laevatehase ümberkorraldamise taustal on kõnesadama, Kagu-Aasia peamiste konteinerite sadamate konkurentsi olukord süveneb.

Nende seas kahanes järsult põhjaga liitunud põhjaga sadama konteineri läbilaskevõime, samas kui Singapuri ja tanjung palapase konteinerite läbilaskevõime, mis oli liitunud hubidega valitud, jõudis hästi, mille kasvumäär oli 8,2 % ja 3,4%.

Euroopa sadamates püsis pidev kasv.

2017. aastal mõjutas Euroopa kaubavahetuse üldine taastumine ja konteinerliikluse suur kasv Põhja-Ameerika, Ladina-Ameerika ja Kaug-Ida marsruutidel ning suurte Euroopa sadamate konteinerite läbilaskevõime püsis 5,0%, mis on 1,7 protsendipunkti kõrgem kui eelmisel aastal.

Konteinerite maht Ameerika sadamates on kenasti.

Aastal 2017 valitsuse juhitud "kohaliku majanduse" ja "tööstusliku tagasipöördumise" plaani mõjul takistati Ameerika Ühendriikide kaubandus- ja transpordinõudlust teatud määral. Kuid riigi stabiilne majanduskasv soodustas Hiina kaubandus- ja äärealakaubanduse arengut ning soodustas ka väliskaubandusolukorra pidevat paranemist ning impordi ja ekspordi kiiret arengut.

Seepärast hoidis suurte sadamate sadamate konteinerite tootlikkus 2017. Aastal kiiret kasvu 7,4% võrra.

Konteinerite sadama kasv Aafrikas tõusis.

Aastal 2017 suurenes Aafrika sadamate konteinerite läbilaskevõime aastaga võrreldes 5,6%, suur kontrast eelmise aasta 3,4% lise langusega. Hiina algatusel "Üks vöö ja üks teed" juhtis Aafrika infrastruktuuri ehitamisel jätkuvalt välisinvesteeringuid, mis ajendasid Aafrika kohaliku majanduse ja kaubanduse kasvu.

Samal ajal suureneb muude rahvusvaheliste investeeringute tugevdamisel ehitusprojektide kaubandusnõudlus kiiresti, samal ajal kasvab ka Aafrika sisemaine kaubandus nõudlus.

3, kuiv puistamata sadama kasvutempo stabiilne vedelik puiste läbilaskvus madala kiiruse kasvu

Aastal 2017 oli keskmine BDI indeks 1,145 punkti, mis on 70% rohkem kui 2016. aastal. Turuhind tõusis järk-järgult taaskasutamise ja kohandamise ülespoole ning kogu rauamaagi ja kivisöe rahvusvaheline nõudlus taastus.

Tärkava turumajandusega riikide kasvu ja linnastumise kiirenemise tõttu on India, teiste ja teiste oluliste riikide ja piirkondade nõudlus infrastruktuurimaterjalide järele kiiresti kasvanud ning suuremate sadamate rauamaagi läbilaske kasv on kiirenenud.

Söe puhul on 2017 Pariisi lepingu rakendamise esimene aasta. Maailma riigid on edendanud energia ümberkujundamist ja uuendamist, mis on nõrgendanud globaalset nõudlust söetarbimise järele.

Lisaks sellele näitab ülemaailmne sadamakütuse tarbimine gravitatsioonikeskme nihkumist ida suunas. Sellised arenenud riigid nagu Euroopa on võtnud säästva energia asendamiseks puhta energia, samas kui Kagu-Aasia riigid, nagu Vietnam ja Indoneesia, kasutavad peamiselt söe tootmiseks elektrit, suurendades nõudlust söe järele.

Aastal 2017, mil rahvusvaheline naftahind kõikus kitsas vahemikus ülespoole, jõudsid 24 suuremat nafta tootjat, sealhulgas OPECi liikmed, kokkuleppele vähendada toodangut 1,8 miljoni barrelini päevas esimest korda kaheksa aasta jooksul ja pikendada seda 2018. aasta lõpuks , mis sai naftahindade tõusu peamiseks juhtivaks teguriks.

OPECi liikmete pikaajaline nafta tootmise vähendamise kokkulepe on vähendanud ülemaailmset naftavarustust ja ülemaailmse vedela puistlastilaevade üldmaht näitas madalat kasvutempo.

Suurimatest toornafta sadamatest sai Qingdao sadam kasu Hiina poliitikast, mis lubas Vietnami rafineerimistehas Shandongi provintsis iseseisvalt toornaftat importida ning toornafta läbilaskevõime püsis eelmise aastaga võrreldes 5,7%.

Venemaa kütuse ekspordi langus tõi kaasa mineraalõli ja nafta läbilaskevõime languse 10,8 protsenti.

Antwerpeni vedelate puistlastite läbilaskevõime oli hea, kasvades eelmise aastaga võrreldes 5,7 protsenti 73,13 miljoni tonnini.

4. Terminali operaatorite omakapitali läbilaskevõime kasvamine investeeriti ja ehitati aeglustuma

Aastal 2017 jõudis maailma kuue ülemise kuuma terminali operaatorite õigused ja huvid 250 miljoni TEU-ni. Lisaks Cosco meresadamate negatiivsele kasvule suurenes ka teiste terminalioperaatorite õiguste ja huvide läbilaskevõime.

Nende hulgas on ka cosco-laevanduskontserni kogutootmise vähenemine peamiselt tingitud asjaolust, et Qingdao qianwani konteinerterminali läbilaskevõimet ei ole otseselt statistikasse kaasatud;

Hutchison Whampoa ei kuulu negatiivse kasvutendentsi;

Ülemaailmne Dubai on heas ärikontseptsioonis, kusjuures läbilaskevõime kasv toob kaasa peamiste terminalioperaatorite 24,7%.

Ülemaailmse majandus- ja majanduse taastumise protsessi edasise kiirenemisega eeldatakse, et kaubaoperaatorite omakapitali läbilaskevõime kasvab tulevikus veelgi.

Ülemaailmne sadamainvesteeringute maht kasvas 2017. aastal mõõduka kasvu suunas ning sadamate investeeringud ja infrastruktuuri ehitus erinevates riikides aeglustus.

Laevade laiendamise süvenemisega on sadama rekonstrueerimise ja laienemisega seotud projektid alustanud või jõudnud lõpule ja tööle ning nõudlus uute ja investeeritud sadamate järele ei ole ikka veel tugev.

Lisaks on mõne piirkonna kaitide kasutusmäär mõnes piirkonnas suhteliselt madal ja tühikäiguprotsent on suhteliselt kõrge, eriti kui nõudlus puistlasti suhtes on väga erinev, mis mõjutab sadamainvesteeringute entusiasmi.

Ehituse nõudluse seisukohalt on kohalike sadamate ja sadamate uuendamine ja ehitamine mõnes piirkonnas peamiselt rajatud vajadusele edendada investeeringuid ja majandusarengut, samal ajal kui ülemeredepartemangud investeerivad rohkem sadamate kasumlikkust, mistõttu on suurte kontorite ehitus väheneb.

Regionaalselt on Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja teistes vähemarenenud piirkondades ehitussensioon Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja teistes vähearenenud piirkondades suhteliselt suur ning isegi laevandusettevõtted juhivad investeeringuid peamiselt laevandusettevõtete logistikakulude vähendamiseks.

Kuid mõned vanad sadamaoperaatorid ja globaalsed terminali operaatorid eelistavad piirkondlikke jaotussadte ja realiseerivad piirkonna kaupade aglomeraati terminalide rekonstrueerimise ja laiendamise kaudu.

Alates: Hiina veetranspordi uudised


Seotud Uudised